Rəhbərlik

Liderlərimiz maliyyə inklüzivliyi standartını müəyyən edir. Onlar təcrübə, dürüstlük, vizyon və FINCA-nın yoxsulluğa son qoymaq missiyasına həqiqi sadiqlik nümayiş etdirirlər.

İdarə Heyəti̇

Müşahi̇də Şurasi

Qlobal Rəhbərli̇k

FINCA Impact Finance-in Qlobal Rəhbərliyi ilə tanış olun.