Maliyyə məsələləri

Azərbaycan maliyyə göstəriciləri daxil olmaqla, fəaliyyətinin bütün sahələrində aşkarlıq və şəffaflıq prinsiplərinə riayət edir.