FINCA AZERBAİJAN ÜÇÜN ÖNƏMLİ MƏRHƏLƏLƏR

1998
“FINCA Azerbaijan” təşkilatı kiçik sahibkarlar üçün maliyyə vəsaitlərindən məsuliyyətli istifadə imkanları təmin etmək və bu şəxslərin biznes fəaliyyətlərini dəstəkləmək və iqtisadi artıma təkan vermək məqsədi ilə yaradılır.

2000
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı “FINCA Azerbaijan” təşkilatını Azərbaycan ərazisində müştərilərə mikro kreditlər verən bank olmayan kredit təşkilatı kimi qeydiyyata alır və lisenziya təqdim edir.

2013
“FINCA Azerbaijan” böyüyərək, Azərbaycanın hüdudları daxilində fəaliyyət göstərən 65 filialı ilə 150000-dən çox fəal müştəriyə xidmət göstərməklə ölkənin aparıcı bank olmayan kredit təşkilatı mövqeyini əldə edir.

2016
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) “FINCA Azerbaijan” təşkilatını “Müştəri sadiqliyinin formalaşdırılması və saxlanması” nominasiyasında ən yaxşı təşkilat olaraq mükafatlandırır.

2017
“FINCA International” “FINCA Impact Finance” təşkilatının əsasını qoyur, 20 bank və mikromaliyyə institutundan ibarət olan bu şəbəkə 5 qitədə rəsmi olaraq fəaliyyət göstərir. “FINCA Impact Finance” kommersiya təşkilatı olsa da, sosial yönümlü fəaliyyət göstərən bir qurumdur. “FINCA Impact Finance” təşkilatı maliyyə nəticələri ilə yanaşı, müsbət sosial təsirlərin formalaşmasını da təmin edir.